Профилиране на програмен код

В практиката оптимизацията не се прави на случаен принцип или по интуиция, а се използват инструменти за профилиране, които ясно да покажат „тесните“ места в системата (bottlenecks). Профилирането включва колко често се използват отделните функции и колко от общото време на програмата е прекарано в конкретна функция. Курсът Профилиране на програмен код запознава потребителите с процеса на профилиране чрез VisualVM – един от най-разпространените инструменти за профилиране на Java програмен код.